Bài viết

Khóa học massage ngắn theo yêu cầu

Dựa trên nhu cầu học massage ngày càng tăng từ những khách nước ngoài cũng như trong nước, Just Massage mở các khóa học massage, trực tiếp giảng dạy bởi các trị liệu viên có kinh nghiệm của chúng tôi.

Một lớp học massage lý tưởng sẽ gồm 6 người.

Vui lòng liên hệ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để biết thêm chi tiết.